Tập thể dục giúp tăng cường sức khỏe chống ung thư dương vật

Nguồn gốc của ung thư.

Nguồn gốc

Theo phát biểu của ông Otto Heinrich Warburg  về nguồn gốc gây ra ung thư: “Tất cả các tế bào bình thường đều có một nhu cầu  tuyệt đối là cần có oxy, nhưng tế bào ung thư có thể sống mà không có oxy – mà không có một quy tắc ngoại lệ nào”
” Các tế bào ung thư có tính axit trong khi các tế bào khỏe mạnh mang tính kiềm”

Theo phát biểu này thì ta có thể kết luận rằng cội nguồn sâu xa của căn bệnh ung thư đó là do cơ thể dư thừa axit, tạo môi trường tốt cho bệnh tật phát triển. Ngoài ra sự tấn công của các gốc tự do làm biến đổi cấu trúc gen dẫn đến sự đột biến gen tạo nên những tế bào ung thư đồng thời sự phân chia tế  bào vô tổ chức trong môi trường axit làm cho tế bào ung thư phát triển mạnh hơn.

Nguyên nhân gây ra ung thư:

Nguyên nhân  trực tiếp gây ung thư là sự sai hỏng của ADN, tạo nên các đột biến ở các gene thiết yếu điều khiển quá trình phân bào cũng như các cơ chế quan trọng khác. Các tế bào trong cơ thể được “lập t